Мала академія наук

Алгоритм здійснення учнівської науково-дослідницької роботи


1. Вибір теми дослідження.
2. Аналіз літератури, документів, матеріалів та вивчення реальної практики за проблемою дослідження.
3. Складання списку використаної літератури; здійснення посилань на неї у науково-дослідницькій роботі. 
4. Написання вступу у частині обгрунтування актуальності дослідження та значущості дослідження. 
5. Визначення наукового апарату дослідження (обєкту, предмету, гіпотези, мети, завдань, методів, наукової новизни, практичності значущості).
6. Складання змісту (план дослідження). 
7. Виконання завдань дослідження (у відповідності до розділів плану) за допомогою відібраних методів. 
8. Обробка результатів дослідження; вироблення висновків про репрезентативність результатів дослідження. 
9. Вироблення загальних висновків. 
10. Оформлення додатків. 
11. Оформлення роботи як цілісного дослідження. 
12. Складання тем за матеріалами дослідження. 

13. Підготовка до прилюдного захисту роботи.