Проблемне питання школи
"ВИХОВАННЯ СВІДОМОГО ГРОМАДЯНИНА
й ПАТРІОТА НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ"

2007-2008
"Суть громадянської освіти. Розроблення Концепції громадянської
освіти в навчально-виховному закладі"
2008-2009
Індивідуальний підхід учителя та роль учнівського самоврядування
у формуванні громадянських школярів
2009-2010
Громадянська спрямованість уроків інваріантної
складової навчального плану
2010-2011
Громадянське виховання в змісті, формах і методах
позаурочної роботи
2011-2012
Результат роботи педагогічного колективу, спрямований на виховання
свідомого громадянина Української держави

Проблемне питання школи
"Поєднання інноваційних та традиційних форм і методів роботи як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу"

2012-2013

Методичне забезпечення впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес

2013-2014

Практичне застосування елементів інноваційних технологій у навчально-виховному процесі


2014-2015

Моніторингове відстеження результатів застосування елементів інноваційних технологій

2015-2016

Компетентнісно-зорієнтований підхід до застосування елементів інноваційних технологій

2017-2018
  Результативність і узагальнення застосування
елементів інноваційних технологій у
                       навчально-виховному процесі