Мета роботи учнівського наукового товариства

- інтелектуальний розвиток особистості, формування творця, носія національної культури і науки;

розвиток дослідницьких здібностей гімназистів та оволодіння ними наукових методів пізнання світу;

самопізнання, самовизначення, самостійність, моральне становлення особистості і її громадянської зрілості.

 

1.     Членами учнівського наукового товариства „Шанс” можуть стати учні 2 – 11 класів Куцурубської загальноосвітньої школи I-III ст., які захоплюються пошуком, прийняттям неординарних рішень, прагнуть до творчості, до постійного самовдосконалення.

2.    Член товариства може працювати переважно в одній із секцій, яку він (вона) сам (сама) обере.

3.    Із запропонованих або самостійно вибраних тем з різних галузей знань учень обирає одну для дослідження, яка найбільш його цікавить. Тематика робіт не обмежується.

4.    Керівниками творчих робіт можуть бути вчителі Куцурубської загальноосвітньої школи I-III ст.

5.    Хід виконання робіт, обговорення результатів проходить на засіданнях секцій товариства.

6.    Члени учнівського наукового товариства можуть виступати з інформаціями, рефератами з проблем, які вони вивчають, досліджують на засіданнях секцій наукового товариства „Шанс”, науково-практичних конференціях.

7.    Захист творчих робіт відбувається на засіданнях секцій наукового товариства у травні в присутності членів журі.

8.    Вищим органом учнівського наукового товариства є загальні збори його членів, які проводяться 2 рази на рік, крім випадків, коли зібрання необхідно додатково.

 

Загальні збори наукового товариства вирішують питання:

1.  Про зміст роботи секцій товариства, їх кількість.

2.  Вибирають Раду наукового товариства.

3.  Затверджують Статут товариства, вносять до нього зміни, доповнення.

4.  Затверджують план роботи товариства.

 

Рада наукового товариства вирішує питання:

1.    Погодження тем творчих робіт старшокласників.

2.    Проведення турнірів, конкурсів ерудитів, учнівських науково-практичних конференції, захист творчих робіт.

3.    Підтримка зв’язків з Миколаївським відділенням МАН.

4. В період між загальними зборами вищим органом громадського самоврядування є Рада учнівського наукового товариства.